Strona główna O firmie Serwis Kontakt  

 
 


Teoria o bramach
Bramy segmentowe
Bramy uchylne
Bramy boczne
Bramy przemysłowe
Bramy wjazdowe i
automaty
Szlabany
Kontrola strażników
Zegary czasu pracy
Rejestratory
Numeratory TP-20
Komputerowa
rejestracja
czasu pracy
 
 

  Kontrola czasu pracy ochrony


RFsystem jest jedynym autonomicznym urządzeniem na rynku- możne pracować bez komputera czy drogiej drukarki.

Charakterystyka ogólna

System RF umożliwia dokumentowanie pobytu osób w wyznaczonych miejscach, kontrolowanie czujności służb ochrony, dozoru. Znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach działalności, gdzie występuje powtarzalne przemieszczanie osób lub konieczność sprawdzenia czujności (np. w porze nocnej), a więc: ochrona obiektów, transport, dozór technologiczny, służby miejskie... nawet mobilność rzeczy czy zwierząt, przemieszczanie środków transportu, dokumentowanie badań weterynaryjnych.

Najbardziej typowe zastosowania systemu RF to kontrola pracy ochrony obiektów, kontrola stróżów nocnych, kontrola służb utrzymania ruchu.

W skład systemu RF wchodzą następujące elementy:
1. rejestrator (czytnik) RFguard
2. punkty kontrolne
3. drukarka RFprinter lub komputer do analizy danych z czytnika.

W systemie RF może pracować dowolna ilość czytników i do 899 punktów kontrolnych z każdym czytnikiem. Do każdego czytnika można przydzielić 99 indywidualnych kart osobowych, które umożliwiają przyporządkowanie zebranych danych konkretnym osobom, co jest cenne jeśli z jednym urządzeniem pracuje wiele osób. Punkty standardowo mają postać czarnego krążka, ale w zastosowaniach specjalnych mogą mieć szczególne kształty i rozmiary.

W wybranych miejscach mocuje się punkty kontrolne (bez ograniczeń przestrzennych, bez kabli zasilających). Punkt kontrolny można także schować np. pod tynkiem. Pracownik przemieszcza się do punktów kontrolnych z czytnikiem. W chwili zbliżenia do punktu kontrolnego i naciśnięcia przycisku zapisywane są do pamięci czytnika:
1. numer porządkowy (nazwa) punktu kontrolnego
2. data i czas odczytu.

Aby dokonać analizy informacji, zapisanych w rejestratorze, nie jest konieczne używanie komputera czy drogiej drukarki, jak we wszystkich innych rozwiązaniach dostępnych na rynku,. Dane mogą być odczytane bezpośrednio z wyświetlacza rejestratora w każdym miejscu i każdym czasie, oczywiście tylko przez osoby uprawnione.

Wyświetlacz i całe urządzenie zabezpieczone są w stopniu maksymalnym przed przypadkowymi i celowymi uszkodzeniami, zalaniem wodą, działaniem wysokiego napięcia itp.

W zastosowaniach wymagających szczegółowej analizy i dokumentacji zdarzeń, dostępna jest wersja rejestratora RFguard plus, pozwalająca na przeniesienie danych do komputera lub wydruk bez komputera na specjalizowanej, najmniejszej i najtańszej drukarce.

Dostęp do obsługi czytnika RFguard jest dwupoziomowy:

  • pełny dla operatora-osoby nadzorującej (tylko przy użyciu tzw. karty operatora) .
  • ograniczony dla pracowników-osób (tylko podgląd potrzebnych do pracy z urządzeniem parametrów tj. daty, czasu, stanu akumulatora, stanu wypełnienia pamięci.

Inne cechy wyróżniające system RFguard spośród innych podobnych rozwiązań:

1. możliwość podglądu prawidlowości parametrów pracy na wyświetlaczu LCD,
2. odczyt bezkontaktowy z punktów kontrolnych,
3. pełna gwarancja szwajcarskiego producenta niepowtarzalności punktów,
4. możliwość skonfigurowania aż 899 punktów kontrolnych do każdego czytnika,
5. możliwość skonfigurowania aż 99 kart osób-pracowników do każdego czytnika,
6. duża pojemność odczytów - ponad 7000,
7. możliwość generowania dyskretnych sygnałów informacyjno-alarmowych
8. możliwość pracy systemu z samodzielną drukarką (najtańsza, najmniejsza, łatwa do przenoszenia)
9. najniższy koszt punktów kontrolnych,
10. rozwiązania utrudniające sabotowanie pracy urządzenia (informacje o przetrzymywaniu urządzenia w zbyt niskiej temperaturze, o zaniedbaniu ładowania akumulatora i in.),
11. możliwość nadzoru on-line nad systemem RFguard przy pomocy modułu GSM (opcja),
12. zasilanie akumulatorowe (obniżenie kosztów eksploatacji) umożliwiające zaplombowanie urządzenia.

Punkty kontrolne

Punkty kontrolne to umieszczone w plastikowych krążkach układy zwane transponderami. Punkty są nierozbieralne. Posiadają niepowtarzalny w skali światowej kod fabryczny. Nie wymagają zasilania, niewrażliwe są na jakiekolwiek warunki atmosferyczne. Najpewniejszym sposobem ich mocowania jest przykręcenie śrubą do muru. Punkty mogą być zabezpieczone przed zdjęciem specjalną plombą (w wyposażeniu). Plomba jest zadrukowana niepowtarzalnym numerem. Ponieważ odczyt jest bezkontaktowy, punkty kontrolne mogą być zamaskowane np. pod tynkiem.

Czytnik RFguard

Przenośne urządzenie wielkości telefonu komórkowego. W czytniku gromadzone są odczyty z punktów kontrolnych. Odczyt wykonywany jest przez zbliżenie (na kilka centymetrów) czytnika do punktu kontrolnego lub karty. Aby czytnik rozpoznawał i odczytywał punkty i karty oraz przechowywał je w pamięci, muszą być one skonfigurowane w czytniku przy użyciu karty operatora. Doładowywanie akumulatora czytnika przy użyciu standardowego zasilacza. Czytnik moze generować co pewien czas w określonych porach sygnały alarmowe. Dostępne są dwie wersje programowe czytników:

1. wersja RF czytnik standard, gdzie zarejestrowane dane można przegłądać tylko na wyświetlaczu LCD,

2. wersja RF czytnik plus, gdzie dane dodatkowo można gromadzić i drukować z użyciem komputera i/lub na specjalizowanej drukarce RFprinter.

Karta Operator

Karta operatora (wielkości karty kredytowej) jest częścią urządzenia i powinna być wyłącznie w dyspozycji osoby nadzorującej pracę innych, zobowiązanych do pracy z czytnikiem RFguard. Tylko przy użyciu karty operatora możliwe jest ustawianie daty i czasu, alarmów, konfigurowanie punktów kontrolnych i kart osobowych.

Karty Osób

Możliwe jest ich przyporządkowanie poszczególnym pracownikom. Mają również rozmiar karty kredytowej. Mogą być oznakowane tylko numerami lub dowolnie opisane ze zdjęciem pracownika. Każdy pracownik rozpoczyna i kończy wykonywanie swoich obowiązków przez wczytanie swojej karty, co jest rejestrowane w pamięci czytnika. Możliwe jest skonfigurowanie maksymalnie 99 kart osób w każdym czytniku.

Drukarka RFprinter

Jest to specjalizowana drukarka skonstruowana wyłącznie do pracy z czytnikiem RFguard. Konieczna do analizy odczytów, jeśli czytnika RFguard nie można podłączyć do komputera. Drukarka powinna być do wyłącznej dyspozycji operatora- osoby nadzorującej.Zasilana z tego samego zasilacza, który służy do doładowywania akumulatora czytnika.Powszechnie dostępny papier o szerokości 58mm można załadować do wewnętrznego pojemnika (mniejszą rolkę) lub na zewnętrzny wysięgnik (większą rolkę).

Program RFcomp

(dla urządzenia pracującego z komputerem) W programie możliwe jest nadanie nazwy czytnikom, punktom kontrolnym, osobom. Program umożliwia wgląd w wykonane odczyty, ich analizę według kryterium daty, osób, numeru i nazwy czytników, numeru i nazwy punktów kontrolnych, przechowuje zapisy sygnałów ostrzegających o niskim stanie akumulatora i pozwala śledzić proces jego ładowania.

Akcesoria w wyposażeniu:

- zasilacz stabilizowany 12V,
- kabel połączeniowy czytnik/drukarka lub czytnik/komputer,
- futerał ochronny na czytnik.

Analiza wydruku zdarzeń z drukarki RFprinter: >>>>>>>>>>>>>>>

Dane techniczne
czytnik RFguard
- wymiary: 120 x 64 x 22 mm
- akumulator Ni-Mh
- masa: 140g
- klasa szczelności obudowy: IP65
- maksymalna ilość punktów kontrolnych: 899
- maksymalna ilość użytkowników: 99
- maksymalna ilość rejestracji : ponad 7000

drukarka RFprinter
- wymiary: 140 x 120 x 50 mm
- masa: 210g
- zasilanie: zasilacz od czytnika RFguard
- taśma papierowa: 58mm
- wymienna rolka barwiąca

zasilacz
- stabilizowany 12V, 250mA (do ładowania akumulatora w czytniku i zasilania drukarki)

Wyciąg z cennika; zestawy:

W skład standardowego gotowego do pracy zestawu RF wchodzą:

- rejestrator RFguard standard (z futerałem ochronnym i specjalną kartą dostępową),
- punkty kontrolne, maksymalnie 899 do jednego czytnika,
- zasilacz do doładowywania akumulatora.

RF zestaw autonomiczny
(z rejestratorem RFguard standard)
670 zł
RF zestaw plus do komputera
(z rejestratorem RFguard plus i programem RFcomp.)
835 zł
RF zestaw plus z drukarką
(z rejestratorem RFguard plus i drukarką RF)
1285 zł
RF punkt kontrolny z plombą
17 zł

Ceny netto.Elementy systemu dostępne nie tylko w zestawach, także pojedyńczo.

OMEGA PLUS   03-461 Warszawa   ul.Ratuszowa 5
tel./fax (022)6194265 / (022)7413771 / (022)7413772